VorTemp 1550

Plik pdf Shakers and Shaking Incubators Selection Guide Constant Temperature Selection Guide Labnet Catalog
Zapytaj
Producent Labnet International
Nr katalogowy S2050A

Wymienne i regulowane platformy

Inkubator VorTemp 1550 z wytrząsaniem przeznaczony do jednoczesnego ogrzewania i mieszania małych próbek, dostarczany z wymiennymi platformami do standardowych 15ml i 50ml stożkowych probówek. Maksymalna pojemność inkubatora wynosi 8x50ml lub 18x15ml. Regulowany zakres temperatury, zapewnia zastosowanie urządzenia w hodowlach bakteryjnych i mineralizacji. Konwekcja gwarantuje równomierną i stabilną temperaturę wewnątrz komory inkubatora. VorTemp™ 1550 może być używany w pomieszczeniach chłodzonych.

  • równoczesna inkubacja i wytrząsanie próbek
  • dostarczany z dwoma wymiennymi platformami na 18x15ml i 8x50ml probówek stożkowych
  • inteligentne sterowanie z cyfrowym wyświetlaczem
  • szeroki zakres temperatury do 99°C i prędkości wytrząsania do 900rpm

 

Mikroprocesorowa kontrola parametrów

Dostępne są trzy poziomy regulacji przyspieszenia oraz prędkości tak, aby zapewnić ochronę delikatnych próbek. Mikroprocesor kontroluje wszystkie parametry: temperaturę, prędkość wytrząsania, czas i alarmuje użytkownika o ewentualnych błędach. Ogrzewanie i wytrząsanie są kontrolowane pętlą sprzężenia zwrotnego, która precyzyjnie utrzymuje wybrane parametry, niezależnie od obciążenia i wahań napięcia. Mocna konstrukcja VorTemp™ 1550 zapewnia stabilność w czasie pracy nawet przy dużej prędkości wytrząsania, a solidna izolacja zmniejsza hałas i utrzymuje temperaturę inkubacji. 


Zakres prędkości

200 - 900 obr. / min.

Zakres temperatury

od +5° C powyżej temp. otoczenia do 99° C

Dokładność temperatury

±0.5° C

orbita

3 mm

Ruch

obrotowy

Timer

1 - 99 min lub praca ciągła

Pojemność

 

18 x 15 ml

8 x 50 ml

Wymiary (szer. x dł. x wys.)

26 x 31 x 31 cm

Waga

12 kg

Wymagania elektryczne

230 V, 50 Hz

C1205

Individual adapters for 0.5/0.6 ml tubes, pk of 6

C1206

Individual adapters for 0.4/0.25ml tubes, pk/6

C1222

Individual adapters for 0.2ml thermal cycling tubes, pk/6


 

Interchangeable and Adjustable Platforms

Designed for simultaneous heating and mixing of small samples, the VorTemp™ 1550 shaking incubators are supplied with interchangeable platforms for standard 15ml and 50ml conical tubes. Maximum capacity is 8 x 50ml or 18 x 15ml. Temperature in the VorTemp™ 1550 is adjustable over a broad range, making the unit useful for a variety of applications, including bacterial cultures and digestions. Mechanical convection provides a uniform and stable environment within the chamber. The VorTemp™ 1550 may also be used in the cold room for sub-ambient applications.

  • Shake and incubate samples simultaneously
  • Complete with shaking racks for 15ml and 50ml conical tubes
  • Intelligent, digital control
  • Broad temperature and speed range

Microprocessor Controlled Parameters

Shaking speed as well as acceleration rates are adjustable. Acceleration can be set to three different levels to protect delicate samples. A microprocessor controls all parameters including temperature and timed operation. Self diagnostic software continuously monitors the unit for proper temperature and shaking speed, alerting the user to any errors. Heating and shaking are controlled by feedback loops which precisely maintain chosen parameters, independent of load or voltage fluctuations. The sturdy construction of the VorTemp™ 1550 gives it stability during high speed shaking. The chamber is insulated to maintain temperature and reduce operating noise.