Enduro Markery

Plik pdf Enduro Catalog Labnet Catalog
Zapytaj
Producent Labnet International
Nr katalogowy R1000-10BP

Enduro Markery

Wysokiej jakości markery Enduro: 100 bp DNA ladder, 0,1 ug/µl, 500 µl vial oraz 1Kb DNA ladder, 0,1 ug/µl, 500 µl vial.

Mniejsza drabinka zawiera 11 fragmentów w przedziale od 100 do 2,000bp i jest idealna do weryfikacji produktów PCR. Dostępna jest również większa drabinka z 13 fragmentami pomiędzy 300 a 10,000bp. Każdy marker dostarczany jest w glicerolu z błękitu bromofenolowego w stężeniu 0,1 μg/μl. Do wizualizacji wystarczy od pięciu do dziesięciu mikrolitrów próbki. Markery mogą być przechowywane w temperaturze pokojowej do 9 miesięcy. 


R1000-100bp

Enduro Molecular Weight Markers, 100 bp DNA ladder, 0.1 ug/µl, 500 µl vial

R1000-1Kb

Enduro Molecular Weight Markers, 1kb DNA ladder, 0.1 ug/µl, 500 µl vial


ENDURO™ Molecular Weight Markers

Molecular Weight Markers from Labnet International

ENDURO™ Molecular Weight Markers are available as a 100bp or 1 Kb ladder. The smaller ladder includes 11 fragments in a range from 100 to 2,000bp and is ideal for verification of PCR products. For size analysis of digested DNA, the larger ladder with 13 fragments between 300 and 10,000bp is appropriate. Each is supplied in glycerol with bromphenol blue at a concentration of 0.1 μg/μl. Five to ten microliters of sample is sufficient for clear visualization. Markers are a table at room temperature for nine months. The ENDURO™ Vertical Gel System can be customized to meet your needs. All modules fit into the buffer tank supplied with the system.