Zastosowanie w badaniach klinicznych

Spectrafuge™ 6C jest przeznaczona do szybkiej produkcji płytek (PPP) i osocza bogatopłytkowego (PRP), jak również innych zastosowań klinicznych i laboratoryjnych.

Do wymiennego wirnika pasują próbki 6 x 15ml/10ml, a zastosowanie dodatkowych adapterów umożliwia wirowanie próbek 5ml i 7ml. Zmienna prędkość, którą można ustawić za pomocą pokrętła, umożliwia wykorzystanie do wielu zastosowań. Timer kontroluje czas pracy wirówki od 30 sekund do 30 minut. Można również ustawić pracę ciągłą wybierając pozycję “on”, lub chwilową poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku START.

 

Duży cyfrowy wyświetlacz

Panel sterowania wyposażony jest w wygodne pokrętła i duży wyświetlacz cyfrowy z parametrami czasu i prędkości. Podczas pracy wirówki pokrywa jest zablokowana. Gdy wirnik zatrzyma się zarówno czas jak i prędkość będą wyświetlać „00” – oznacza to, że praca wirówki dobiegła końca. Po wyhamowaniu wirnika można otworzyć pokrywę poprzez jej naciśnięcie.

Małe wymiary wirówki Spectrafuge™ 6C sprawiają, że zmieści się w każdym laboratorium. Jej solidna konstrukcja zapewnia długie lata bezawaryjnej pracy. Wirówka może być używana również w chłodniach.

  • idealna do produkcji płytek PPP i osocza bogatopłytkowego PRP
  • zmienna prędkość, aż do 6500 obr./min.; 4000 x g
  • cyfrowa kontrola i jakość
  • dostarczana wraz z wirnikiem na 6 x 10/15 ml probówki
  • dostępne adaptery do probówek 5ml, 7ml
  • małe wymiary
  • można stosować w chłodniach

 


Zakres prędkości

300 - 6500 obr. / min.

Maksymalna przyspieszenie

4000 x g

Licznik czasu

od 0,5 – do 30 minut, praca ciągła lub chwilowa

Kontrola prędkości

cyfrowy wyświetlacz 

Wymiary (szer. x dł. x wys.)

21 x 24 x 18 cm

Waga

4 kg

Wymagania elektryczne

230 V, 50 Hz

C0200-17A

Adapter for 5ml (12 x 75mm) and  7ml (13 x 100mm)tubes, pk/6


 

Clinical Research Applications

The Spectrafuge™ 6C has been designed for quick production of PPP (platelet poor plasma) and PRP (platelet rich plasma) as well as other applications in the clinical or research laboratory.

The removable rotor of the Spectrafuge™ 6C accepts 6x15ml tubes, and with the adapers will accommodate all common blood draw tubes. The variable speed allows for a variety of applications to be performed. A timer controls operation from 30 seconds to 30 minutes. The time can also be set to continuous, by selecting the "On" position, or momentary, by pressing and holding the start knob.

Large Digital Display

The control panel of the centrifuge feature easy to turn knobs and large digital displays for time and speed. During operation of the centrifuge, the lid is locked. Once the rotor has come to a stop, both the time and speed displays flash "00" to signify that the run has been completed. The lid can now be opened by pressing the lid knob.

A small footprint allows the Spectrafuge™ 6C to fit on even the most crowded bench. Its rugged construction will provide years of trouble free operation. The centrifuge can be operated on the bench or in a cold room.