Komory klimatyczne Wamed

Plik pdf
Zapytaj
Producent Wamed
Nr katalogowy

Komory klimatyczne firmy Wamed przeznaczone są do prowadzenia prac badawczych i doświadczeń wymagających stabilizowanej temperatury z zakresu nieprzekraczającego wartości (-5 do +70 lub +5 do +70) ºC.

Sterowanie komór umożliwia zaprogramowanie czasu zwłoki (w ramach tzw. cyklu zerowego), po upływie którego komora automatycznie wystartuje i rozpocznie realizację programu. Komory umożliwiają nastawę w ramach jednego programu do 9 cykli. Każdy cykl jest definiowany przez trzy wielkości: temperaturę, wilgotność i czas ekspozycji.

Po zakończeniu realizacji programu, komora automatycznie przechodzi w stan czuwania.

Podczas pracy komory, użytkownik jest informowany o następujących parametrach programu tzn.:

 • numerze realizowanego cyklu,
 • ilościach wszystkich cykli,
 • czasie pozostającym do zakończenia trwającego cyklu,
 • aktualnej temperaturze i wilgotności wewnątrz komory.

Komora klimatyczna posiada podwójne zabezpieczenie przed awaryjnym wzrostem temperatury. Układy sterujące w sposób ciągły kontrolują zgodność temperatury nastawionej z temperaturą panującą wewnątrz komory.

 

 • regulator mikroprocesorowy
 • możliwość zapamiętania 9 cykli czasowo-temperaturowych
 • nastawa temperatury co 0,1ºC w zakresie od -5 ºC do +70 ºC (wersja A)
 • nastawa temperatury co 0,1 ºC w zakresie od +5 ºC do +70 ºC (wersja B)
 • dokładność nastawy i odczytu temperatury ±0,1 ºC
 • dokładność stabilizacji temperatury w punkcie ± 0,3 ºC
 • nastawa wilgotności od 10 do 95% (patrz rysunek)
 • dokładność odczytu wilgotności ±0,1 %
 • nastawa czasów trwania zadanej temperatury do 1000 godzin lub praca ciągła
 • możliwość zaprogramowania opóźnionego włączania aparatu
 • sygnalizacja dźwiękowa zakończenia każdego cyklu i całego programu
 • możliwość podglądu zadanych i bieżących parametrów podczas pracy urzączenia
 • autonomiczne (możliwe do ustawienia) niezależne od sterowania zabezpieczenia przed przekroczeniem temperatury zakresu pracy
 • podwójny systemowo obsługiwany układ zabezpieczający aparat przed niekontrolowanym wzrostem nastawionej temperatury
 • pełna informacja dotycząca etapów realizacji programu podczas pracy komory
 • kontrola zaniku napięcia i powrotu do pracy
 • komora z blachy nierdzewnej
 • półki z drutu nierdzewnego
 • obudowa z blachy nierdzewnej lakierowanej proszkowo na kolor biały
 • chłodzenie wewnętrzne
 • współpraca z komputerem poprzez złącze RS 232 (rejestracja procesu, tabelaryzacja wyników pomiaru, wizualizacja graficzna przebiegu procesu)

 

Opcje dodatkowe:

 • współpraca z komputerem (Programowanie parametrów pracy komory, podgląd pracy komory przez Internet, otrzymywanie informacji o awariach przekazywanych SMS)
 • gniazdo USB do współpracy z komputerem
 • obudowa lakierowana na inny uzgodniony kolor
 • pojedyncze drzwi z blachy z oknem szklanym
 • podwójne drzwi (wewnętrzne ze szkła, zewnętrzne z blachy)
 • podwójne drzwi (wewnętrzne ze szkła, zewnętrzne z oknem szklanym)
 • drzwi mocowane z lewej strony
 • zamknięcie na klucz
 • przepust do wprowadzania dodatkowych czujników
 • półki z blachy perforowanej lub pełne
 • kominki wentylacyjne
 • chłodzenie wodą wodociągową
 • nastawa w innym zakresie temperatur