Sterylizator powietrza z fotokatalizatorem - Cafu-15

Plik pdf
Zapytaj
Producent Cheongwoo C&T
Nr katalogowy CAFU-15

Sterylizator powietrza z fotokatalizatorem - Cafu-15

Sterylizator powietrza z fotokatalizatorem - Cafu-15 przeznaczony do laboratoriów, szpitali, domów opieki itp. Tlenek tytanu (TiO2) sterylizuje, usuwa zapachy i szkodliwe gazy poprzez utlenianie / redukcję rodników OH oraz tlen wytwarzany przez promieniowanie UV-A.

 • skuteczne usuwanie bakterii dzięki zastosowaniu filtra fotokatalitycznemu 
 • filtr HEPA usuwa pył 
 • filtr ceramiczny typu CARBON maksymalizuje wydajność aktywnego węgla 
 • kolorowy wyświetlacz LCD pokazujący LZO (Lotne Związki Organiczne), temperaturę, wilgotność, drobne poziomy pyłu
 • dane mogą być przechowywane i zarządzene za pomocą dedykowanej aplikacji korzystającej z WIFI
 • kontrola serwisowa ułatwia administratorom zarządzanie wieloma urządzeniami 

Struktura filtrów:

 • Krok 1: Antybakteryjny filtr wstępny -  usuwanie  pyłu wielkośći 10µm lub większych, zahamowuje rozwój pleśni
 • Krok 2: Ceramiczny Filtr o Strukturze Plastra Miodu usuwa toksyczny gaz, brzydki zapach, metale ciężkie i ozon 
 • Krok 3: Impregnowany Węglowy Filtr usuwa LZO (lotne związki organiczne)
 • Krok 4: Sterylizujący Filtr HEPA usuwa cząsteczek wielkości 0.3µm powyżej 99.97%
 • Krok 5: Filtr Fotokatalityczny - dezynfekcja i rozkład różnych szkodliwych substancji

Objętość powietrza

600 CMH

Poziom szumu dB

≤60

Materiał

stal 1.2t z powłoką proszkową epoksydową

Wymiary (szer. x dł. x wys.)

50 x 35 x 150 cm

Waga

40 kg

Wymagania elektryczne

220 V, 50/60 Hz, 210W


IoT Stand Photocatalyst Air Sterilizer

IoT Stand Photocatalyst Air Sterilizer, by being placed on the table of laboratory, hospitals, nursing homes and public facilities Install in a location susceptible to contamination. TiO2 removes sterilization, odors and harmful gases by oxidizing / reducing OH radicals and active oxygen generated by UV-A radiation.

 • effective removal of bacteria by using photocatalytic filter
 • HEPA filter allows dust removal
 • Ceramic type CARBON filter maximizes efficiency than existing activated carbon
 • color LCD screen showing TVOC, temperature, humidity, and fine dust levels
 • data can be collected and managed using dedicated APP using Wi-Fi
 • control services make it easy for administrators to manage multiple equipment

Filter Structure

 • STEP 1: Anti-Bacterial Pre Filter - 10 µm or more dust removal and inhibition of mold growth
 • STEP 2: Ceramic Honeycomb Filter - Toxic Gas, odor, heavy metals, ozone removal
 • STEP 3: Impregnated Active Carbon Filter - Removal of volatile organic compounds (VOCs)
 • STEP 4: Sterilization HEPA Filter - Removal of more than 99.97% of 0.3µm particles
 • STEP 5: Photocatalytic Filter - Disinfection and decomposition of various harmful substances