Hermle ZK 496

Plik pdf ZK 496 Centrifuge Brochure Hermle
Zapytaj
Producent HERMLE Labortechnik GmbH
Nr katalogowy ZK 496

Wolnostojąca wirówka o dużej pojemnośći

Wirówka Hermle ZK 496 o dużej pojemności pomieści aż do 4x1000ml probówek. Dostępna w dwóch modelach: wolnostojącym i podlatowym. Oba modele są wyposażone w wydajny system chłodzenia próbek. Duża pojemność wirówki umożliwia odwirowanie bardzo dużej liczby próbek. Oprócz wielofunkcyjnego ochylanego wirnika (swing-out rotor) dostępne są również wirniki o stałym kącie obrotu o maksymalnej pojemności 6x250ml lub 4x500ml! Umożliwia to szybkie i wydajne rozdzialanie próbek w laboratoriach o dużej przepustowości. 

Wirówka przeznaczona do zastosowań w badaniach klinicznych i naukowych, zastosowań przemysłowych, a także do banków krwi, w których stosuje się worki na krew.

 • bezszczotkowy silnik
 • sterowanie mikroprocesorowe
 • aktywne wykrywanie niewyważenia i automaryczne odcięcie zasilania
 • start silnika po zablokowaniu pokrywy
 • automatyczny system identyfikacji wirnika z zabezpieczeniem przed nadmierną prędkością
 • awaryjna blokada pokrywy
 • komora ze stali nierdzewnej
 • system chłodzenia bez freonu (od -20ºC do +40 ºC)
 • autoklawowalne wirniki i hermetycznie uszczelnione wirniki

   

Funkcje wyświetlacza

 • program diagnostyczny
 • przechowywanie do 99 programów
 • przycisk “Quick-key” do szybkich odwirowań
 • program wstępnego chłodzenia
 • zatrzymanie chłodzenia
 • 10 poziomów przyspieszania i hamowania, nieprzerwane hamowanie
 • stałe wyświetlanie wartości zadanych i rzeczywistych
 • wstępny wybór prędkości lub RCF w krokach co 50/10
 • wstępny wybór czasu pracy od 10 sekund do 99 godzin 59 minut lub praca ciągła
 • prosta obsługa przy użyciu jednej ręki

Zakres prędkości

10 - 10500 obr. / min.

Maksymalne przyspieszenie

16022 x g

Maksymalna pojemność

4 x 1000 ml

Timer

 

59 min 50 s / 10 s kroki lub

99 h 59 min 50 s / 1 min kroki

Wymiary (szer. x dł. x wys.) model wolnostojący

62 x 98 x 69 cm

Wymiary (szer. x dł. x wys.) model podblatowy

62 x 70 x 69 cm

Waga: model wolnostojący

Waga: model podblatowy

190 kg

157

Wymagania elektryczne

230 V, 50 Hz


Centrifuge ZK 496

The ZK 496 is a large volume floor-standing centrifuge, which is also available as a space - saving underbench model. Both models are provided with a powerful cooling system to keep your samples cool.

Its huge volume of charge allows a large number of samples to be centrifuged, up to 4 x 1000 ml. The field of application of the ZK 496 ranges from clinical applications through research to industrial applications, but also in blood banks, where blood bags are used.

In additional to the multifunctional swing out rotor, high-speed fixed angle rotors with a maximum capacity of 6 x 250 ml or 4 x 500 ml are also available! This enables a fast and efficient separation of samples in high-throughput laboratories.

 

Features and functions:

• Brushless induction drive
• Microprocessor control
• Active imbalance detection and cut-off
• Motor driven lid lock
• Automatic rotor identification system with over speed protection
• Emergency lid lock
• Stainless steel chamber
• CFC-free refrigeration system (-20°C to +40°C)
• Autoclavable rotors and hermetical sealed rotors

Display functions
• Diagnostic program
• Program memory for 99 programs
• Quick-key for short runs
• Pre-cooling program
• Standstill cooling
• 10 acceleration and 10 deceleration rates, possibility of unbreaked deceleration
• Permanent indication of preset and actual values
• Pre-selection of speed or RCF in steps of 50/10
• Pre-selection of running time from 10 sec to 99h 59min or continious
• Simple one handed opertaion