LabRoller Rotator

Plik pdf Revolver Lab Rotator Sample Mixer Brochure Shakers and Shaking Incubators Selection Guide Labnet Catalog
Zapytaj
Producent Labnet International
Nr katalogowy H5000

Solidna konstrukcja i regulowana karuzela

LabRoller™ Lab Rotator przeznaczony do mieszania i western blottingu. Regulowany zakres temperatury od 4° do 65°C umożliwia zastosowanie rolera do hybrydyzacji northern i southern. Zmienna szybkość obrotów od 0 do 50 obrotów/minutę, zapewnia odpowiedni poziom ruchu wymagany do różnych zastosowań. Trzygodzinny timer w pozycji Hold kontroluje pracę rolera.

  • solidna konstrukcja
  • zmienna prędkość i regulowana oś obrotu
  • duży wybór akcesoriów: dodatkowe rożna i kołyszące platformy
  • bezpieczny do stosowania w pomieszczeniach chłodzonych i inkubatorach

 

Kąt nachylenia obrotu osi jest regulowany z pozycji poziomej do pionowej (90°). Regulacja kąta osi obrotu i zmienna prędkość zapewniają precyzyjną kontrolę poziomu ruchu. Dostępne są dwa modele LabRoller™ Rotator. Standardowy akceptuje rożna, karuzele i kołyszącą platformę. Model kompaktowy akceptuje tylko karuzele. Dostępne są rożna, karuzele, butelki do hybrydyzacji, 15 i 50 ml probówki, probówki do krwi i kolby Erlenmeyer.


Zakres prędkości

3 - 60 obr. / min.

Oś obrotu

regulowana, 0° do 90°

Zakres temperatury otoczenia

+4° C  do 65° C

Wymiary (szer. x dł. x wys.)

47 x 27 x 24,5 cm

Waga

8 kg

Wymagania elektryczne

230 V, 50 Hz

 

Karuzele należy zamawiać oddzielnie.

Możliwość zamawiania dowolnych karuzel o dowolnych wymiarach. 

H1200-RA

Rocking platform with attachment hardware, fits both H5000 and H5100

H1212-35A

Rotisserie for 12 of 300 x 35 mm diameter bottles, 24 of 150 x 35 mm diameter bottles or 24 of 50 ml tubes horizontal.  Fits H5000 only.

H1212-40VA

Rotisserie for 12 x 50 mltubes held vertically, fits H5000 only

H1264-HA

Rotisserie for 64 x 1.5 ml or 32 x 15 ml, horizontal, fits H5000 only

H1264-VA

Rotisserie for 64 x 1.5 ml or 32 x 15 ml, vertical, fits H5000 only

H5108-50A

Carousel for 8x 50 ml conical tubes; vertical, fits H5000 & H5100

H5116-15A

Carousel for 16x 15 ml conical tubes;vertical  fits H5000 & H5100

H5132-HA

Carousel for 32 x 1.5 ml microtubes, horizontal,  fits H5000 & H5100

H5132-VA

 

Carousel for 32 x 1.5 ml microtubes and blood collection tubes or 16 x 15 ml conical tubes, vertical, 

fits H5000 & H5100

H5250-4A

Carousel for 4x 250 ml Erlenmeyer flasks fits H5000 & H5100

H5100-RODS

Carousel stacking rods, fits both  H5100 and H5000


LabRoller™ Laboratory Mixing Rotator

 

Heavy Duty and Adjustable Lab Rotator

Labnet's LabRoller™ Lab Rotators can be used on the bench for general mixing applications and Western blotting. They can also be placed in temperature controlled environments, from 4° to 65°C, expanding their use to Northern and Southern hybridizations. The rotation speed is variable, from 0 to 50rpm, to provide the specific level of agitation required for a variety of applications. A three hour timer with hold position controls operation.

  • Heavy duty construction
  • Variable speed and adjustable rotation axis
  • Optional accessories include rotisseries and a rocking platform
  • Safe for use in temperature controlled environments

The angle of the rotation axis is continuously adjustable from the horizontal position to a vertical position (90°). Along with the variable speed, this angle adjustment allows for precise control over the level of agitation. Two versions of the LabRoller™ Rotator are available. The standard model accepts rotisseries, carousels and a rocking platform. The compact version accepts only the carousels. A variety of rotisseries and carousels are available to hold sample containers such as hybridization bottles, 15 and 50 ml tubes, blood tubes and Erlenmeyer flasks.