MultiGene Mini 18 x 0.5 ml

Plik pdf MultiGene Mini Brochure Labnet Catalog
Zapytaj
Producent Labnet International
Nr katalogowy TC050-18

Pełna funkcjonalność Termocyklera

MultiGene Mini to kompaktowy, lekki termocykler,  posiadający wiele zaawansowanych funkcji, jak w większych termocyklerach.

  • szybkie ogrzewanie - do 5°C/sekundę
  • intuicyjne programowanie graficzne
  • lekki i kompaktowy
  • wymienne bloki: w zestawie blok na 18 x 0,5 ml, możliwość dokupienia bloku 24 x 0,2 ml
  • ekonomiczny

 

Dokładność i jednorodność w połączeniu z szybkim wzrostem temperatury zapewnia doskonałą jakość wyników. Algorytm oblicza temperaturę próbki w oparciu o objętość, kontroluje ogrzewanie i chłodzenie bloku. Oznacza to, że próbki osiągają zaprogramowaną temperaturę szybko, bez opóźnień czy przekroczeń wartości. Jednostki Peltiera gwarantują szybkie ogrzanie aż do 5°C/sekundę. Programowanie MultiGene Mini jest proste i intuicyjne. Na panelu sterowania są umieszczone klawisze funkcyjne, klawiatura i strzałki do łatwiejszego wprowadzania parametrów. Duży graficzny wyświetlacz jest bardzo czytelny.

Wzrost temperatury

Oprócz standardowych parametrów czasu i temperatury, oprogramowanie pozwala na: zaprogramowanie w krokach zmian temperatury (zwiększenie lub zmniejszenie), auto-restart po awarii zasilania, brak kondensacji nawet po całonocnym chłodzeniu w temperaturze 4°C. 100 programów, każdy z nich do 9 kroków, które mogą być przechowywane w pamięci urządzenia.

MultiGene Mini Personal Thermocykler z dwoma łatwo wymienialnymi blokami - 24 x 0,2 ml próbek lub 18 x 0,5 ml próbek. Urządzenie jest wyposażone w podgrzewaną pokrywę. Pokrywa posiada przekładnię, aby zapewnić odpowiednią kompresję i zapobiec parowaniu próbki bez deformacji probówki.


Pojemność bloku

18 probówek x 0,5 ml

Zakres temperatury

4° C do 99° C

Max. grzanie / chłodzenie

5°C na sekundę / 4°C na sekundę

Dokładność / jednorodność

±0,3° C / ±0,5° C w 55° C

Temperatura podgrzanej pokrywy

105° C

Maksymalna ilość cykli

99

Maksymalna liczba segmentów

9

Max. czas na 1 krok

99 minut 59 sekund

Pamięć 

do 100 programów

Wymiary (szer. x dł. x wys.)

21,8 x 28,5 x 17,8 cm

Waga

3,2 kg

Wymagania elektryczne

230 V, 50 Hz

TC020-02-A 

0.2 ml tubes with domed caps, assorted colors, pack of 1,000

TC020-02-C

0.2 ml tubes with domed caps, clear, pack of 1,000

TC050-05F-A

0.5ml flat cap PCR tubes, assorted colors - 1000 tubes/pk                                                      

TC050-05F-C  

0.5ml flat cap PCR tubes, clear - 1000 tubes/pk                                                      

TCST-02

0.2 ml tube strips, 8 tubes per strip, 125 strips

TCSC-02

Caps for 0.1 ml tube strips, 8 caps per strip, 125 strips

TC96-NS-50

96 well plate, polypropylene, no skirt, pack of 100

TC96-ES-50

96 well plate, polypropylene, elevated skirt, pack of 50

TC96-TT

Thermal sealing tape for 96 well plates, pack of 100 films

TC96-AS-100

Aluminum sealing tape for 96 well plates, pack of 100 films

TC96-CM-10

Compression mat, silicone, pack of 10


MultiGene™ Mini Personal Thermal Cycler

 

Full Feature Personal Thermal Cycler

Labnet's MultiGene Mini personal thermal cycler is a compact and lightweight thermal cycler, but do not let its small size fool you. This cycler is packed with features typically found only on larger thermal cyclers.

  • Fast ramping - up to 5°C/second
  • Intuitive graphical programming
  • Lightweight and compact
  • Interchangeable blocks - 24 x 0.2 ml and 18 x 0.5 ml
  • Economical - half the price of a full size unit

Excellent accuracy and uniformity combine with fast ramping rates to provide quality results. An algorithm calculates sample temperature, based on volume, to control heating and cooling of the block. This means that samples reach programmed temperatures quickly, without any overshoot or lagging. Powerful Peltier units provide ramping rates as fast as 5°C/second. Programming the MultiGene Mini is simple and intuitive. The control pad combines function keys, a key pad and arrow keys for easy navigation and entering of parameters. The large graphical display is easy to read.

Successive Time and Temperature Increments

In addition to the standard parameters of time and temperature, the software also allows for successive time and temperature increments and decrements (for touchdown amplification and auto-extension), auto-restart after a power failure, end of cycling elongation steps and extended soaks at 4°C. One hundred programs, each with up to nine segments, can be stored in memory.

The MultiGene Mini Personal Thermal Cycler is available with either a 24 x 0.2 ml tube block or 18 x 0.5 ml tube block. Blocks are easily interchanged. Units come standard with an adjustable heated lid. The lid features a slip gear to provide proper compression to prevent sample evaporation without deforming the tubes.