FastPette V2

Plik pdf FastPette Pro Pipette Controlerr Brochure Pipette Selection Guide Labnet Catalog
Zapytaj
Producent Labnet International
Nr katalogowy P2000

Lekki kontroler

Kontroler zasilany baterią pracuje z pipetami szklanymi i plastikowymi w zakresie od 1 ml do 100 ml. FastPette™ ma lekki uchwyt, gładkie przyciski i ergonomicznie rozmieszczone przełączniki.

  • pracuje z pipetami w zakresie od 1 ml do 100 ml
  • wysoka prędkość zasysania - 25 ml w 4 sekundy
  • do 8 godzin pracy ciągłej
  • ergonomiczny design

 

Regulowana prędkość zasysania

Prędkość zasysania może być ustawiona w stan wysoki lub niski i dostosowana do objętości pipety i lepkości cieczy. Ssanie może być regulowane o wartość ciśnienia przyłożonego do przycisku spustowego. Dozowanie może być przeprowadzone grawitacyjnie lub przy pomocy pompy, która opróżnia pipety razem z wydmuchem. FastPette™ jest chroniona przed wejściem cieczy zarówno przez filtr PTFE i zawór bezpieczeństwa. Zarówno filtr i uchwyt pipety można łatwo wyjąć i sterylizować w autoklawie tak, aby zabezpieczyć próbki przed zanieczyszczeniami krzyżowymi.

Po całkowitym naładowaniu FastPette™ może być używana w sposób ciągły przez ponad 2000 cykli pipetowania. Światełko w baterii informuje o jej niskim poziomie i konieczności ładowania. Jeśli bateria wyczerpie się podczas pipetowania, należy podłączyć ładowarkę i dalej używać pipety. Akumulator jest chroniony przed nadmiernym naładowaniem za pomocą systemu termicznego. FastPette ™ dostarczany jest z zasilaczem/ładowarką i filtrem PTFE.


Liczba dozowań

2000 cykli pipetowania

Czas ładowania akumulatora

11 - 14 h

Sterylizacja w autoklawie

Tak: prądownica, uchwyt pipety, filtr

Dostosowany do pipet

szklanych i plastikowych o pojemności 1 - 100 ml

Wyświetlacz

LCD

Waga

0,21 kg

Wymagania elektryczne

230 V, 50 Hz

SP29055

Two position charging stand for FastPette Pro


FastPette™ V2 Pipette Controllers

 

Lightweight user Designed

This revolutionary battery powered pipette controller works with glass and plastic pipettes in the 1 to 100 ml range. The FastPette™ was designed with the user in mind. It has a lightweight handle with smooth push-buttons and ergonomically located switches.

  • Works with pipettes from 1 ml to 100 ml
  • High aspiration speed - 25 ml in 4 seconds
  • Cordless work for up to 8 continuous hours
  • Ergonomically designed

Adjustable Aspiration Speeds

The aspiration speed can be set to high or low to adjust for the volume of the pipette and viscosity of the liquid. The suction can also be adjusted by the amount of pressure applied to the trigger button. Dispensing can be carried out by gravity or supported by the pump, which empties the pipette with a blow out step. The FastPette™ is protected from the entrance of liquids by both a PTFE filter and a safety valve. To protect samples from cross contamination, both the filter and pipette holder are easily exchanged and autoclaved.

Thermal Protection Systems

When fully charged, the FastPette™ can be used continuously for over 2000 pipetting cycles. A low battery light indicates that the unit should be recharged. Should the charge run out while working with the pipette, simply attach the power supply and continue to use. The battery is protected against over charging by timing and thermal systems. The FastPette™ is supplied with the power supply/charger and PTFE filter.