Oczyszczacz powietrza - odpylacz Cafu-08

Plik pdf
Zapytaj
Producent Cheongwoo C&T
Nr katalogowy CAFU-08

Oczyszczacz powietrza - odpylacz CAFU-08

Oczyszczacz powietrza - odpylacz Cafu-08 skutecznie usuwa i odprowadza źródła zanieczyszczeń występujące w laboratoriach, pracowniach badawczych, spawalniach, warszatatach lutowniczych, różnego rodzaju warsztatach, w których wykonuje się malowanie (malowanie i sprayowanie do druku 3D, malowanie figrek itp.), lakierniach i innych warsztatach. 

W miejscu pracy spędzamy aż pół dnia. Niestety pola zanieczyszczeń wokół nas są większe niż się nam wydaje. Toksyczny gaz i drobny pył zagrażają naszemu zdrowiu, przenikają do wnętrza naszego ciała poprzez drogi oddechowe oraz skórę i zatruwają nas. Oczyszczacz powietrza Cafu-08, dzięki wyjątkowej funkcji oczyszczającej chroni nasze drogi oddechowe.

Bez LZO, bez pyłu. 

*LZO - Lotne Związki Organiczne, w tym toulen, formaldehyd, amoniak, itp.

Skutecznie oczyszcza toksyczny gaz powstający w niewielkiej przestrzeni roboczej. Wyjątkowa zdolność pochłaniania  zanieczyszczeń zapewnia czyste i przyjazne miejsce pracy.

 • opcja pudełka PET (bocznych osłon)
 • przeprowadza sterylizację i usuwa drobny pył za pomocą filtra sterylizującego HEPA
 • filtr węglowy wykonany metodą ceramiczną zmaksymalizował swoją wydajność przewyższającą impregnowany filtr z węglem aktywnym
 • łatwa i prosta wymiana filtra
 • elektrostatyczny dotykowy panel minimalizuje błędy i ułatwia obsługę
 • zminimalizowany hałas, wibracje i zużycie energii dzięki zastosowaniu silnika BLDC
 • możliwość ustawienia okresu wymiany filtra

Struktura filtrów:

 • Krok 1: Antybakteryjny Pre Filtr usuwa pył powyżej 10µm i kontroluje rozwój pleśni
 • Krok 2: Ceramiczny Filtr o Strukturze Plastra Miodu usuwa trujący gaz, brzydki zapach, metale ciężkie i ozon 
 • Krok 3: Impregnowany Węglowy Filtr usuwa LZO (lotne związki organiczne)
 • Krok 4: Sterylizujący Filtr HEPA usuwa cząsteczek wielkości 0.3µm powyżej 99.95%

Skutecznie eliminuje pył i Lotne Związki Organiczne powstające podczas pracy w salonach kosmetycznych i salonach manicure,  szpitalach, laboratoriach,  przemyśle, warsztatach, salonach kosmetycznych, salonach fryzjerskich, itp.

Może być stosowany w różych dziedzinach przemysłu: laboratoriach, pracowniach badawczych, salonach kosmetycznych, salonach manicure, salonach fryzjerskich, aptekach, szpitalach, sanatoriach, domach opieki, firmach farmaceutycznych, gabinetach dentystycznych, w warsztatach lutowniczych, warsztatach, itp. 

 


Objętość powietrza

150 CMH

Poziom szumu dB

≤55

Materiał

stal 1.0t z powłoką proszkową epoksydową

Wymiary (szer. x dł. x wys.)

28 x 21 x 28 cm

Waga

6 kg

Wymagania elektryczne

12 V, 5 A, 60 W


Hazardous Gas Purifier for welding and labs

Putting the purifier on tables, it efficiently purifies, removes and discharges pollution sources occurred in labs, research rooms, welding workshops, various painting (Painting & spray for 3D printing, figures etc.), nail shops and other workshops etc.

Effectively purifies toxic gas aroused from small scale workspace. 

Soldering on the table 

Every kind of painting works (paint & spray like 3D printer tasks & figures), etc.

Compact size

We spend half of the day at the workplace. However, unfortunately, the pollution sources in the air at the field is even more than what we think. The fatal toxic gas and fine dust threatening our health. The toxic materials infiltrating into our bodies through respiratory organs and skins hurt us.

NO TVOC, FIBE DUST

Protect respiratory organs from pollution sources through its outstanding purification function

*TVOC: Volatile organic compounds including toluene, formaldehyde, ammonia, etc.

 • PET box for Cafu-08  is an option
 • Perform sterilization and removal of fine dust using a sterilizing HEPA filter
 • A carbon filter made by a ceramic method has maximized its efficiency superior to the impregnated active carbon filter
 • Easy & simple to replace a filter
 • Capacitive touch PCB minimizes errors and makes it simple for operation
 • Minimize noise, vibration & power consumption with BLDC motor
 • Filter replacement period setting is available

Structure of filters:

 • STEP 1: Antibacterial PRE filter - Remove dust over 10µm & control mold growth
 • STEP 2: Ceramic Honeycomb filter - Remove poison gas, bad smell, heavy metals & ozone 
 • STEP 3: Impregnated active carbon Filter - Remove VOCs
 • STEP 4: Sterilizing HEPA filter - Remove 0.3µm particle over 99.95%

Useful in labs and oher common places. Effective elimination of any kind of pollution source.

Outstanding absorptive power, antimicrobial processing Clean Working Environment. 

Minimize noise, vibration and power consumption through the usage of BLDC Motor verified by KC.

Efficient utilization of the space regardless of installing locations through the compact size.

Effectively eliminate dust and toxic gas caused in nail salons. 

The VOC most frequently caused in hospitals, labs, industrial sites, hair & nails salons, etc.

The Toxic Air Purifier can be applicable to various industrial fields including nai & hair salons, pharmacies, hospitals, sanatorium, postnatal care center, pharmaceutical firms, dental technician offices, processing operations, polishing tasks, stench workplace, public ares, etc.