Cyfrowa płyta grzejna

Cyfrowa płyta grzejna pokryta powłoką ceramiczną, osiąga temperaturę do 550°C. Trwała, łatwa w obsłudze i czyszczeniu oraz odporna na działanie środków chemicznych. Dostępne są trzy modele, które spełnią Twoje oczekiwania: płyta grzejna, mieszadło i płyta grzejna z mieszadłem.

Ceramiczna trwałość i odporność

Płyta grzejna wyposażona jest w ceramiczną powłokę Pyroceram®, która zapewnia trwałość, odporność na działanie czynników chemicznych oraz ułatwia czyszczenie. Ponadto dzięki tej powłoce płyta osiąga wyższą temperaturę aż 550°C, a biały kolor ułatwia obserwację zmiany kolorów w aplikacjach takich jak miareczkowanie. Modele AccuPlate™ płyta grzejna i płyta grzejna z mieszadłem posiadają silny element grzejny umieszczony bezpośrednio pod górną płytą ceramiczną. Zapewnia to optymalne przenoszenie ciepła do płyty i próbki, jednocześnie minimalizując przenoszenie ciepła do elektroniki i obudowy urządzenia. Temperatura jest ustawiana za pomocą dużego pokrętła, a jej wartości są pokazywane na cyfrowym wyświetlaczu.

Wytrzymała obudowa z odlewanego aluminium i wygięty przedni panel chronią elektronikę w przypadku nieumyślnego rozlania. Modele z grzaniem wyposażone są w jasną czerwoną lampkę “Hot Top”, aby ostrzec użytkowników, że płyta ceramiczna jest zbyt gorąca i nie należy jej dotykać. Nawet jeśli płyta jest wyłączona, kontrolka zgaśnie dopiero po ostygnięciu płyty do bezpiecznej temperatury.

  • dokładność temperatury
  • cyfrowy wyświetlacz i wskaźnik bezpieczeństwa
  • wygięty przedni panel i duże pokrętła
  • ceramiczna płyta grzejna
  • specjalny dołek nad panelem sterowania uniemożliwiający zalanie go cieczą
  • aluminiowa obudowa

Maksymalna temperatura

5° C - 550° C

Dokładność temperatury

± 2° C

Powierzchnia robocza

ceramiczna

Wyświetlacz

LCD

Wymiary powierzchni grzejącej

12,7 x 17,8 cm

Wymiary (szer. x dł. x wys.)

19,2 x 28 x 10,8 cm

Waga

2,7 kg

Wymagania elektryczne

230 V, 50 Hz

D0461

Kit includes D0462, D0466 and Stir Bar retriever

D0462

External Temperature Probe, 5º - 200ºC - max temp 250C (for D0400 and D0420)

D0463

PTFE coated magnetic stir bar (1 x 2.5cm)

D0464

Boss Head clamp – for holding D0465 at a 90° angle from D0466

D0465

Temperature probe (D0462) holding rod

D0466

Vertical Support Rod (two 22.8cm rods which can be connected)


AccuPlate™ Digital Hotplates

 

Digital Hotplates

Labnet’s AccuPlate™ digital hot plates are versatile, powerful and easy to use. Every unit is built for consistent performance and long term reliability. With three models to choose from, there is an AccuPlate™ hot plate and stirrer to meet your lab’s needs.

Ceramic Durability and Resistance

Each AccuPlate™ is equipped with a Pyroceram® ceramic top plate that is extremely durable, easy to clean and is highly resistant to chemical attack. In addition, the ceramic plates can reach higher temperatures (rated to 550°C) than metal topped units and the white color makes it easy to view color changes in applications such as titrations. The AccuPlate™ Hotplate and Hotplate Stirrer models incorporate a powerful heating element positioned directly beneath the ceramic top plate. This provides optimal heat transfer to the plate and sample while minimizing heat transfer to the electronics and housing.

The durable cast aluminum housing and angled faceplate protect the electronics in the event of an accidental spill. The Hotplate and Hotplate Stirrer models also feature a bright red “Hot Top” indicator to alert users that the ceramic top is too hot to touch – even if the heater is off, the light will remain on until the top has cooled to a safe temperature.

  • Precise liquid temperatures
  • Digital display and safety indicators
  • Angled front panel and large control knobs