ENDURO™ GDS II Gel Documentation System (GDS II & GDS Touch II)

Plik pdf
Zapytaj
Producent Labnet International
Nr katalogowy GDS2-1302

ENDURO™ GDS II i  GDS Touch II to najnowsza generacja Systemu do Dokumentacji Żeli firmy Labnet. System służy do wizualizacji DNA i białka zabarwionego w żelu, wykonuje dokumentację fotograficzną w warunkach laboratoryjnych. 

GDS II dostępny w wersji 302 nm lub 365 nm działa na komputerze z systemem Windows (zestaw nie zawiera komputera). GDS Touch II dostępny w wersji o długości fali 302 nm lub 365 nm z 470 nm epi-niebieskim światłem do użytku z „bezpiecznymi barwnikami", które eliminują potrzebę używania bromku etylu. Obie wersje mają miejsce do przechowywania na górze, aby móc zmaksymalizować wolne miejsce na blacie i zapewnić miejsce na akcesoria.

Aplikacje ENDURO™ GDS II

 • Widoczne zabarwienie białek, takie jak Coomassie blue lub silver stain
 • zaprojektowany dla DNA
  • bromek etydyny
  • bezpieczne barwniki takie jak GelGreen® i SYBR™ Safe

Cechy ENDURO™ GDS II

 • Funkcja obszaru obserwacji (ROI) umożliwia optymalną ekspozycję w czasie krótszym niż 30 sekund. Nigdy więcej wielokrotnych ekspozycji, aby uzyskać dobre zdjęcia.
 • Transilluminator działa przez 30,000 godzin, nie ma potrzeby kupowania wymiennych lamp UV
 • Zapisuj zdjęcia w plikach jako jpeg lub 16 bit .tiff pliki idealne do publikacji
 • 2-letnia gwarancja
 • Wykonane w U.S.A.
 • Zestaw zawiera pełne oprogramowanie, idealne do tworzenia  zdjęć i obrazów do publikacji i wysokiej jakości zdjęć komputerowych

 


 

GDS II

GDST II

Rozdzielczość obrazu

3.2 MP

3.2 MP

Pole widzenia

15 x 20 cm

15 x 20 cm

Standardowe oświetlenie

UV (302 lub 365 nm), epi białe światło

UV (302 lub 365 nm), epi-białe, epi-niebieskie

System kontroli

Windows 10 PC lub laptop (nie zawiera)

Windows 10 tablet (wbudowany)

Porty USB 2.0

2

2

Wymiary

31 x 38 cm

31 x 38 cm

Certyfikaty

cTUVus; CE

cTUVus; CE

Specyfikacja Komputera

PC lub laptop (zestaw nie zawiera , ale musi spełniać minimum wymagań z poniższej specyfikacji)

Wbudowany tablet

 

Windows 10

 
 

Intel® procesor

 
 

1.4 GHz prędkość procesora

 
 

2 GB RAM

 
 

16 GB wolnego miejsca na dysku twardym

 
 

2 lub więcej portów USB 2.0

 

GDS-TL1D-1

Total Lab 1D 1 user license

 

GDS2-GCS

Gel Cutting Surface

 

GDS2-OG

Orange Goggles to Visualize Bands for Cutting with Blue Light

 

GDS2-WLCS

White Light Conversion Screen (for protein gels using coomassie or silver stain)

 

GDS2-BLCS

Blue Light Conversion Screen (for GDS model, not required for GDS Touch models)

 

GDS-12021

Printer, P-95 DW

 

GDS-12022

Thermal Paper

 

GDS2-USBS

USB Splitter

 

GDS2-USBMK

USB Mouse/Keyboard

 


ENDURO™ GDS II and GDS Touch II are the next generation Gel Documentation Systems from Labnet International. These gel documentation systems are used for visualization of DNA and protein stained within a gel and provide photo documentation of these gels in a laboratory setting. 

The GDS II comes in either a 302 nm or 365 nm version and runs on a Windows-based PC (not included). The GDS Touch II comes in either a 302 nm or 365 nm wavelength version with 470 nm epi-blue lights for use with "safe dyes" that eliminate the need for ethium bromide. Both versions now come with a storage location on top to help maximize bench space and provide a place for accessories. 

ENDURO™ GDS II Applications

 • Visible protein stains like Coomassie blue or silver stain
 • Designed for DNA
  • Ethidium bromide
  • Safe dyes such as GelGreen® and SYBR™ Safe

Product Features

 • Region of interest (ROI) function allows optimal exposure in less than 30 seconds. No more multiple exposures to get good images!
 • Transilluminator good for 30,000 hours there is no longer a need to buy replacement UV bulbs
 • Save photo files as jpeg or 16 bit .tiff files ideal for publication
 • 2-year warranty
 • Made in U.S.A.
 • Included fully-featured qualitative software is ideal for creating publication and notebook quality images