Prism™ Air-Cooled Mikrowirówka

 

Do stworzenia mikrowirówki Air Cooled przyczyniły się tysiące opinii naszych Klientów na całym świecie. W wyniku prac badawczo rozwojowych powstała mikrowirówka wysokiej wydajności w nowoczesnej i atrakcyjnej formie. Nasz nowy system zatrzaskiwania pokrywy łączy niezawodność i bezpieczeństwo z łatwą obsługą. Unowocześniony panel sterowania z jednym dużym wygodnym pokrętłem i czytelny wyświetlacz ciekłokrystaliczny, zapewniają bardzo intuicyjny interfejs pracy. Prędkość i czas pracy można szybko i dokładnie ustawić, a rzeczywista prędkość i czas pozostały do skończenia pracy pokazują się na wyświetlaczu.

 • unikalna technologia chłodzenia powietrzem Multi-Flow
 • łatwy dostęp do wirnika z opcją adaptera StripSpin
 • cicha praca
 • łatwy w obsłudze panel sterowania
 • szybkie przyspieszenie i czas hamowania
 • 24 miejscowy wirnik na 1,5 / 2,0 ml probówki
 • precyzyjne sterowanie z cyfrowym wyświetlaczem
 • ustawianie i podgląd na wyświetlaczu prędkości obrotowej i przyspiesznia
 • cicha praca
 • prędkość maksymalna 15000 rpm / 21200 x g
 • „Quick” przycisk do szybkich odwirowywań

 

Nasza wiedza zdobyta przez 25 lat doświadczenia w branży wirówek zaowocowała najnowszą wirówką Prism Air Cooled chłodzoną powietrzem. Wiemy, że połączenie wysokiej wydajności, cichej pracy i skutecznego chłodzenia powietrzem w jednym urządzeniu nie jest prostym zadaniem inżynierii. Udało się nam to osiągnąć łącząc unikalną technologię przepływu powietrza z silnikiem napędowym i jesteśmy dumni mogąc zaoferować naszą najnowszą i najlepszą szybką mikrowirówkę Labnet Prism™. Unikalnie zaprojektowany 24 miejscowy wirnik umożliwia łatwy dostęp do szczytów probówek, ułatwiając i przyspieszając pracę. Otwory na probówki w wirniku są umieszczone w takiej odległości, aby wyeliminować możliwość zniekształcenia probówek lub ich pęknięcia nawet przy najwyższych obrotach. W przypadku uszkodzenia probówki, probówka i jej zawartość znajdzie się w dołku. Wirnik jest zaprojektowany tak, aby pomieścić wszystkie standardowe 1,5/2,0ml probówki (zarówno stożkowe jak i inne). Przystawka na pokrywie zapewnia miejsce do filtrów i mikro-filtrów, które pasują do górnych części probówek. Adaptery umożliwiają umieszczenie mniejszych probówek, a nasz ekskluzywny adapter StripSpin™ do odwirowywania standardowych pasków PCR, pasuje do górnej części wirnika. Mikrowirówka Prism™ osiąga maksymalną prędkość 15000 obrotów na minutę / 21200 x g do wydajnego rozdzielania kwasów nukleinowych i próbek białkowych. Szybkie przyspieszenie i hamowanie skraca maksymalnie czas przetwarzania, a nasz unikalny system chłodzenia powietrzem Multi-flow utrzymuje wirnik i probówki w temperaturze otoczenia przy minimalnym hałasie. 


Zakres prędkości

500 - 15000 obr. / min.

Maksymalne przyspieszenie

21200 x g

Maksymalna pojemność

24 x 1,5 / 2,0 ml

Timer

 

od 0,5 do 99 minut lub praca ciągła

przycisk „Quick” do chwilowych odwirowań

Wymiary (szer. x dł. x wys.)

24 x 35 x 19 cm

Waga

9,6 kg

Wymagania elektryczne

230 V, 50 Hz

C1205

Individual adapters for 0.5/0.6 ml tubes, pk of 6

C1206

Individual adapters for 0.4/0.25ml tubes, pk/6

C1222

Individual adapters for 0.2ml thermal cycling tubes, pk/6


Prism™ Air-Cooled Microcentrifuge

 

Development of the Prism™ Microcentrifuge started with feedback from our thousands of Life Science customers worldwide. We summarized this feedback and put our design and development teams to work to create an easy-to-use, high performance microcentrifuge in a modern and attractive form. Our new friction fit lid latching system combines reliability and safety with easy operation. The updated control panel with a single large control knob and easy to read Liquid Crystal Display provides an intuitive interface for operation. Speed (in RPM or G-Force) and run time can be quickly and accurately set and actual speed and time remaining are displayed during a run.

 • Unique Multi-Flow air cooling technology
 • Includes easy access rotor with optional StripSpin
 • Quiet operation with easy to use control panel
 • Quick acceleration and deceleration time

Our latest air-cooled microcentrifuge incorporates knowledge we have developed over 25 years in the centrifuge business. We know that combining high speed performance, quiet operation, and effective air cooling into one compact instrument is not a simple engineering task. But we have achieved this objective with our unique air-flow and motor drive technologies, and are proud to now offer our latest and greatest high speed microcentrifuge: the Labnet Prism™. The Prism™ uniquely designed 24-place rotor allows easy access to the tops of sample tubes, allowing for faster work flow. The individual tube slots in the solid rotor support tubes along their length to eliminate tube deformation or cracking even at the highest speed settings. In the event of a tube failure, tube pieces and samples are contained within the sample well. The rotor is designed to hold all standard 1.5/2.0ml tubes (both conical bottom and skirted), and the snap on lid offers space for micro-filter filters that fit into the tops of the tubes. Adapters are available for processing smaller tubes, and our exclusive StripSpin™ Adapter fits onto the top of the rotor for centrifuging standard 8-tube PCR strips. The Prism™ Microcentrifuge offers a maximum speed of 15,000 rpm / 21,200 x g for very efficient separation of nucleic acids and protein samples. Quick acceleration and deceleration reduce processing time, and our unique multi-flow air cooling system keeps the rotor and samples close to ambient temperature with minimal noise.