Plate Spinner

Plik pdf Plate Spinner MPS 1000 Brochure Centrifuge Selection Guide Labnet Catalog
Zapytaj
Producent Labnet International
Nr katalogowy C1000

Mała osobista wirówka

Mini wirówka na płytki MPS 1000 Mini PCR Plate Spinner jest doskonałym rozwiązaniem dla osób, które potrzebują małej “osobistej” wirówki.

  • szybkie odwirowanie kropli i kondensacji
  • użycie wirówki przed włożeniem próbek do termocyklera i po wyjęciu z termocyklera zwiększa wydajność PCR
  • akceptuje wszystkie standardowe płytki PCR oraz inne probówki
  • mniejsza o ¼ wielkości od większości wirówek na płytki PCR
  • uruchamia i zatrzymuje się w kilka sekund

Kompaktowa

Mini Plate Spinner to pierwsza wirówka zaprojektowana do szybkiego i łatwego odwirowania próbek na płytkach PCR lub mikropłytkach. Wirówki przeznaczone do mikropłytek przeważnie są duże i zajmują cenne miejsce na blacie. Unikalna konstrukcja wirówki Plate Spinner sprawia, że jest ona kompaktowa i zajmuje małą powierzchnię. Dwie standardowe mikropłytki są wkładane przez ten sam otwór w górnej części urządzenia. Płytki ładuje się pionowo od góry wirówki – napięcie powierzchniowe utrzymuje próbki w miejscu, więc nie ma niebezpieczeństwa ich rozlania.

Efektywne przyspieszenie

Po zamknięciu pokrywy wirnik szybko przyspiesza aż do 2500 obrotów na minutę. Naciskając przycisk otwierania pokrywy włącza się hamulec i wirnik zatrzymuje się. Do wirowania próbek wrażliwych na temperaturę wirówkę można stosować w chłodniach, 


Maksymalna prędkość

2500 obr. / min.

Maksymalne przyspieszenie

500 x g

Maksymalna pojemność

2 standardowe PCR lub mikropłytki

Zakres temperatury otoczenia

4° do 35°C

Wymiary (szer. x dł. x wys.)

19,1 x 20,8 x 18,3 cm

Waga

1,5 kg

Wymagania elektryczne

230 V, 50 Hz

C1000-ADAPT

Adapter for 1/2 plates, strips and tubes


 

Personal Sized Centrifuge

Labnet International's mini plate spinner centrifuge, the MPS 1000 Mini PCR Plate Spinner is an excellent option for those looking for a personal-sized centrifuge.

  • Quickly spin down droplets and condensation
  • Use before and after thermal cycling to increase PCR yield
  • Accepts skirted, non-skirted and all standard PCR plates
  • Less than 1/4 the size of most mini PCR plate centrifuges

Compact Design

Labnet's MPS 1000 Mini Plate Spinner is the first centrifuge designed specifically for quick and easy centrifugation of samples in PCR plates or microplates.

Centrifuges that accept microplates are typically larger units that take up valuable space on the bench. The unique design of the Mini Plate Spinner results in a compact centrifuge that has an extremely small footprint - just 6 x 6 in. Two standard microplates are loaded through a slot in the top of the unit. Sealed plates are loaded vertically - surface tension keeps samples in place so there is no danger of spilling samples.

Accelerating Efficiency

Upon closing the lid of the unit, the rotor quickly accelerates the microplates to 2,500 rpm. Pressing the open button engages the brake and brings the rotor to a stop. For temperature sensitive applications, the plate spinner may be used in a cold room.