Oczyszczacz powietrza - odpylacz CAFU-07 CAFU-11

Plik pdf
Zapytaj
Producent Cheongwoo C&T
Nr katalogowy CAFU-07 CAFU-011

Fotokalityczny oczyszczacz i odpylacz Cafu-07

Fotokalityczny oczyszczacz i odpylacz Cafu-07 i Cafu-011 dzięki fotokalizatorowi bezpośrednio rozkładającemu zarazki i wirusy, przeznaczony jest do laboratoriów, szpitali, sanatoriów, domów opieki, przestrzeni publicznych, warsztatów, salonów kosmetycznych, salonów fryzjerskich, salonów manicure itp.

TiO2 przeprowadza sterylizację, usuwa nieprzyjemne zapachy i niebezpieczne gazy poprzez utlenianie-redukcję rodników OH i aktywnego tlenu wytwarzanych przez promienie UV-A.

Oczyszczacz dostępny aż w dwóch wersjach: CAFU-07 do postawienia na stole lub dowolnym miejscu i CAFU-011 wyposażony w kółka - wersja mobilna.  

 • usuwa bakterie z powietrza używając półtrwałego filtra fotokalitycznego i lampy LED
 • przeprowadz sterylizację i usuwanie drobnego pyłu przy pomocy sterylizującego filtra HEPA
 • filtr nano-fotokatalityczny wykonany metodą ceramiczną oraz impregnowany filtr z węglem aktywnym całkowicie usuwają niebezpieczne gazy
 • elektrostatyczny dotykowy panel minimalizuje błędy i ułatwia obsługę
 • zminimalizowany hałas, wibracje i zużycie energii dzięki zastosowaniu silnika BLDC
 • możliwość ustawienia okresu wymiany filtra

Struktura filtrów:

 • Krok 1: Antybakteryjny Pre Filtr usuwa pył powyżej 10µm i kontroluje rozwój pleśni
 • Krok 2: Ceramiczny Filtr o Strukturze Plastra Miodu usuwa trujący gaz, brzydki zapach, metale ciężkie i ozon 
 • Krok 3: Impregnowany Węglowy Filtr usuwa LZO (lotne związki organiczne)
 • Krok 4: Sterylizujący Filtr HEPA usuwa cząsteczek wielkości 0.3µm powyżej 99.95%
 • Krok 5: Filtr Fotokatalityczny sterylizuje i rozkłada różne niebezpieczne materiały

Funkcje fotokalizy:

 • rozkład niebezpiecznego materiału chemicznego
 • oczyszczanie powietrza
 • kontrola zanieczyszczeń
 • likwidacja bakterii i wirusów
 • działanie przeciwbakteryjne i sterylizacyjne

 

CAFU-07

CAFU-11

Objętość powietrza

150 CMH (20m²)

600 CMH (66m²)

Poziom szumu dB

≤55

≤55

Materiał

płyta 1.0t z powłoką proszkową epoksydową

płyta 1.2t z powłoką proszkową epoksydową

Wymiary (szer. x dł. x wys.)

30 x 25 x 49 cm

44 x 35 x 140 cm

Waga

9 kg

52 kg

Wymagania elektryczne

12 V, 5 A, 60 W

220 V, 50/60 Hz, 100 W


Photocatalytic Hazardous Gas Purifier

Thanks to the photocatalyst directly discomposing germs and virus, it is installed in places vulnerable containment sources such as research rooms, laboratories, nail shops, smelling workshops, hospitals, sanatoriums, postnatal care centers, public spaces etc.

TiO2 performs sterilization and removal of smell and hazardous gas with the oxidation-reduction of OH radical and active oxygen created by UV-A ray. 

 • Using a semi-permanent photocatalytic filter and LED lamp, remove efficiently germs on the airUsing a semi-permanent photocatalytic filter and LED lamp, remove efficiently germs on the air
 • Perform sterilization and removal of fine dust using a sterilizing HEPA filter
 • A nano-photocatalytic filter made by a ceramic method and impregnated active carbon filter remove hazardous gas completely
 • Capacitive touch PCB minimizes errors and makes it simple for operation
 • Minimize noise, vibration & power consumption with BLDC motor
 • Filter replacement period setting is available

Structure of filters:

 • Antibacterial PRE filter STEP 1: Remove dust over 10µm & control mold growth
 • Ceramic Honeycomb filter STEP 2: Remove poison gas, bad smell, heavy metals & ozone 
 • Impregnated active carbon Filter STEP 3: Remove VOCs
 • Sterilizing HEPA filter STEP 4: Remove 0.3µm particle over 99.95%
 • Photocatalytic filter STEP 5: Sterilize & decompose various hazardous materials

Photocatalysis function:

 • Hazardous chemical material decomposition
 • Air purification
 • Pollution control
 • Bacterial & viral eradication
 • Antibacterial activity & sterilization 
 • Deodorization